Klaver Expertise

Sociale Zekerheid & Arbeid

Klaver Expertise wordt geleid door dhr. mr. G.H. (Ger) de Haan, gecertificeerd registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige.

Klaver Expertise is een bureau dat gespecialiseerd is in:
- arbeidsdeskundige onderzoeken
- juridische ondersteuning op het gebied van sociaal zekerheidsrecht
- second opinion op arbeidsdeskundig gebied.

Opdrachtgevers zijn bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, rechterlijke macht, arbodienstverleners, advocatenkantoren en particulieren.

Voor elke klant is er op maat dienstverlening, gebaseerd op kennis van zaken, betrouwbaarheid, betrokkenheid en realiteitszin.

Onze diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

Klaver Expertise heeft jarenlange ervaring met arbeidsdeskundige onderzoeken in zowel het publieke domein (UWV) als het private domein (AOV).

Meer informatie

Gerechtelijk deskundige

Door de rechterlijke macht, maar ook door de advocatuur en rechtzoekende partijen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van forensische expertise.

Meer informatie

Juridisch ondersteuning

Klaver Expertise biedt ondersteuning bij juridische vraagstukken op het terrein van WIA, WAO, WAZ, Wajong, ZW en WVP (Wet Verbetering Poortwachter).

Meer informatie