Onderzoek door een deskundige

Door de rechterlijke macht, maar ook door de advocatuur en rechtzoekende partijen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van forensische expertise.
Door de toenemende inhoudelijke complexiteit van zaken en de vaak grote financiële belangen voor betrokkenen, neemt de behoefte aan onderzoek door een deskundige sterk toe.
Dhr. mr. G.H. de Haan staat ingeschreven als gerechtelijk (arbeids)deskundige bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen.
Aan opname in het LRGD zijn strenge voorwaarden verbonden die zowel zien op de vakdeskundigheid als op de kennis van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte.