juridische vraagstukken

Klaver Expertise biedt ondersteuning bij juridische vraagstukken op het terrein van WIA, WAO, WAZ, Wajong, ZW en WVP (Wet Verbetering Poortwachter). Deze ondersteuning omvat tevens bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures bij rechtbank, (afdeling Bestuursrecht) en Centrale Raad van Beroep.
Naast vakinhoudelijke juridische kennis is een pragmatische benadering vaak even zo belangrijk om belangen op een zo goed mogelijke wijze te behartigen.

Tevens kunt u terecht voor eerstelijns arbeidsrechtelijke vragen.
Door de samenwerking met een gespecialiseerd advocatenkantoor is een mogelijk vervolgtraject gewaarborgd.