Arbeidsdeskundig onderzoek

Klaver Expertise heeft jarenlange ervaring met arbeidsdeskundige onderzoeken in zowel het publieke domein (UWV) als het private domein (AOV). Hierdoor is Klaver Expertise in staat bij arbeidsdeskundige advisering ook rekening te houden met de diverse belangen en omstandigheden die een rol (kunnen) spelen. Dit speelt met name ook bij het voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Foto Ger de Haan

Ger de Haan

Gecertificeerd registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige.
Contact opnemen